THE ANARCHS RÜTBE VE YETKİ KLAVUZU

Her topluluk gibi The Anarchs topluluğunun da kendi içinde bir hiyerarşik düzeni vardır.Bu düzen içinde bulunan makamlar 21.09.2009 tarihinde yapılan sanal toplantı üzerinde oy çoğunluğu elde edilerek yürürlüğe girmiş makamlardır.

Emir Silsilesi Aşağıdaki Gibidir ;

Lider > Yönetici > Kısım Amiri > Ekip Sorumlusu > Sorumlu Üye > Üye > Deneme Üye

-Kısım Amirliği içinde ‘’ Disiplin Sorumlusu, Planlama Sorumlusu ‘’ bulunmaktadır.-

Bir husus konusunda direkt olarak en üst noktada bulunan kişiye ulaşmak silsile düzenini bozacağı için düzeni korumak adına atanmış Çözüm Departmanı Üyelerimiz üst ast ayırmaksızın çözüm üretme amacı ile işlerini yaparlar.

Lider : Kurucu üye olma vasfının yanında The Anarchs ve tüm The Anarchs uzantılarının değişmez sahibidir. Kural ihlali vakasında disiplin sorumlusu tarafından yargılanır.

Yönetici : The Anarchs bünyesinde kendisine tahsis edilen bir kurula başkanlık yapar. Topluluklar arası diplomasiyi sağlar topluluk içinde düzeni tahsis eder. Lider hariç olmak üzere tüm topluluğu kontrol etme yetkisine sahiptir.

Kısım Amiri : Yönetici atanmayan kadroları idare eden kişidir.

Ekip Sorumlusu : En az 3 en fazla 10 kişinin amiri olan ve sorumluluklarını üstlenen kişidir. Değişkenlik gösterebilir.

Sorumlu Üye : Oyun içinde yönetici aktif değilse aktif olan üyelerden en kıdemlisidir. Yönetici yokluğunda topluluk sorumluluklarını üstlenir ve bu süreç içerisinde oluşabilecek tüm olumsuzluklardan meshuldur.

Üye : Topluluk içinde verilen görevleri yerine getirme ve Deneme Üyelerin oryantasyonunu sağlamak dışında kesinleşmiş bir görevi bulunmamaktadır.

Deneme Üye : Oryantasyon süresince gerekli eğitimleri alıp üstü tarafından onay alıncaya kadar ilk katılan üyelerin bulunduğu gruptur. Topluluğun en ast rütbesidir.